Impreună putem să protejăm natura

Reciclarea este o măsură obligatorie
pentru dezvoltarea durabilă și protejarea naturii

"Noi nu numai am moştenit acest pământ de la strămoşii noştri, în primul rând, noi l-am împrumutat de la urmaşii noştri ..."

Extras din "Povestea despre păduri" lui C.Paustovski, scrisă în 1948.

Protecția Mediului

Serviciile oferite de compania noastră constau in obținerea tuturor actelor de reglementare în domeniu protecției mediului, precum și consultanță eficientă în vederea îndeplinirii obligaților și responsabilităților impuse prin prevederile legale, atât naționale cât și internaționale.

CONSULTANȚĂ

 • Autorizație de Mediu
 • Acord de Mediu
 • Aviz de Mediu
 • Acord de Preluare
VEZI OFERTA DE CONSULTANȚĂ

RECICLARE

despre noi

Colligo este o companie atestată de Ministerul Mediului pentru obținerea tuturor autorizaților de mediu necesare funcționării în deplină legalitate a companiei dumneavoastră.
Colectivul alcătuit din ingineri și specialiști în domeniu protecției mediului vă asigura îmbunătățirea performanței de mediu, optimizarea proceselor și reducerea impacturilor negative asupra mediului.

Sumar legislativ

Aspectele menţionate în prezenta ofertă reprezintă obligaţiile impuse agenţilor economici prin legislaţia naţională în vigoare. Aceste obligaţii decurg din responsabilităţile asumate de către România prin Tratatul de Aderare, la capitolul 22 - privind protecţia mediului. Colaborarea cu compania noastră ajută la implementarea acestor obligaţii cât ṣi la evitarea unor eventuale consecinţe contravenţionale, dintre care amintim:

Legea 241/2003 Aricolul 9-14

 • Contractarea unor operatori autorizaţi în colectarea, transportul ṣi valorificarea/eliminarea deṣeurilor rezultate din activitate (nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu amendă între 20.000 – 40.000 lei conform Legii 211/2011).
 • Colectarea deṣeurilor generate la punctul de lucru trebuie făcută în mod selectiv pe categorii (nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu amendă între 20.000 – 40.000 lei conform Legii 211/2011) .
 • Conform legislaţiei în vigoare, fiecare societate comercială generatoare de deṣeuri este responsabilă de acele deṣeuri de la generare la transport ṣi până la valorificare sau eliminare. Fiecare societate comercială generatoare de deṣeuri este obligată să deţină documente justificative privind circuitul deṣeurilor generate (nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu amendă între 10.000 – 20.000 lei conform HG 1061/2008).
 • Pentru activităţile cu impact asupra mediului ce fac obiectul reglementării este interzisă funcţionarea făra Autorizaţie de Mediu (nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu amendă între 30.000 – 60.000 lei conform OUG 195/2005).
 • Fiecare societate comercială generatoare de deṣeuri are obligaţia de a centraliza datele privind cantitatea de deṣeuri generate, stocate, valorificate ṣi/sau eliminate, efectuând evidenţa gestiunii deṣeurilor pentru fiecare tip de deṣeu (nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu amendă între 15.000 – 30.000 lei conform Legii 211/2011).
 • Fiecare societate comercială generatoare de deṣeuri are obligaţia de a transmite în mod anual autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului, evidenţa gestiunii deṣeurilor completată (nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu amendă între 15.000 – 30.000 lei conform Legii 211/2011).
 • Autoritatea Naţională pentru Protecţia Mediului are obligaţia de a transmite anual Comisiei Europene un raport privind modul de gestionare a deṣeurilor la nivel national.
 • Fiecare societate comercială are obligaţia desemnării unei persoane care să urmărească îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011 privind regimul deṣeurilor. Aceasta poate fi din rândul angajaţilor proprii sau obligaţiile mai sus menţionate pot fi delegate unei terţe persoane (nerespectarea obligaţiei se sancţionează cu amendă între 15.000 – 30.000 lei conform Legii 211/2011).
pdf icon

Descarcă oferta noastră de servicii!

DESCARCA
procesul de reciclare

Gestionarea deşeurilor reprezintă una dintre problemele importante cu care se confruntă România în ceea ce priveşte protecţia mediului. Aceasta se referă la activităţile de colectare, transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor.

Ia legatura cu noi

BIROUL NOSTRU

ADRESA
Bd Ferdinand 140
Sector 2, București

EMAIL
contact [ at ] colligo .ro

TELFON
0799 758 348

TRIMITE UN MESAJ